Morten Vernegg: ILLUSTRASJON, DESIGN, LIVE VISUALS

Morten Vernegg: ILLUSTRASJON, DESIGN, LIVE VISUALS

folkemusikk.no

Illustrasjon / grafisk designPosted by mortenvernegg.no 26 Jun, 2009 10:36

Da er folkemusikk.no oppe og går. Design av meg og koding av Custom Publish.

Folkemusikk.no er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Folkemusikk- og Danselag og Landslaget for Spelemenn. Målet er at portalen skal fungere som et samlingssted og møteplass for alle aktørene innen folkemusikk og -dans i Norge.